Informace o pacientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. MUDr. Michaela Bendová veškeré údaje získané od pacientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu pacientů nakládá MUDr. Michaela Bendová s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (pdf, 70kB) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zásady cookies

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy. Soubory Cookies se dělí na jednorázové (svázané pouze s aktuální návštěvou stránky), dlouhodobé (aktivní do určité doby) a trvalé (platné do doby odstranění).

Cookies na našich stránkách

Při využívání našich webových stránek vyjadřuje uživatel souhlas s používáním souborů cookies způsobem a k účelům vymezeným zákonem. Kromě cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost těchto stránek využíváme také analytické cookies Google, které nám umožňují měření výkonu našeho webu a jeho funkčnost. Tyto soubory nikdy neslouží ke zjišťování totožnosti uživatelů stránek.

IP adresy návštěvníků tohoto webu jsou pro účely analytických měření anonymizovány.

Více informací o používání souborů cookies z hlediska Google.