MUDr. MICHAELA BENDOVÁ

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinační hodiny

Dle doporučení Sdružení praktických lékařů měníme v naší ordinaci režim pro ošetřování pacientů.

Aktuálně není možné do naší ordinace přijít bez objednání!!!

Více informací a aktuální rozpis ordinačních hodin.

Kontakt

MUDr. Michaela Bendová
Sestra: Jana Komárová

  • tel: 233 334 632
  • mob: 608 106 780
    (pouze vážné případy)
  • email: ordinace@drbendova.cz

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1089/15
16000 Praha 6 – Dejvice
4. patro (s výtahem)

Nový screening sluchu 5letých dětí

Milí rodiče, nově od 1.1.2019 vstoupil v platnost nový Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví.

Každé dítě, které dosáhne 5ti let věku po 1.1.2019 by mělo být ošetřujícím praktickým lékařem mezi 5 – 6 rokem odesláno k vyšetření sluchu na specializované ORL pracoviště nebo foniatrii.

V naší ordinaci budeme audiometrické vyšetření doporučovat při 5leté prohlídce. K vyšetření na odpovídající pracoviště se bude třeba předem objednat. Žádanka (poukaz) na vyšetření nebude vydávána, ORL pracovištěm není požadována.

ORL vyšetření bude obnášet tónovou audiometrii a otoskopické vyšetření. Tónová audiometrie se provádí v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované intenzity na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Výsledek vyšetření hodnotí ORL lékař nebo foniatr. Výsledek screeningu předává lékař ORL/foniatrie formou zprávy praktickému dětskému lékaři. Výsledek tónové audiometrie je zapsán lékařem ORL/foniatrem nebo dětským lékařem do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte na stránku preventivní prohlídky v 5 letech dítěte.

Zde je k dispozici seznam pracovišť, které vyšetření sluchu provádějí a další dokumenty.

Screening sluchu v 5 letech věku se neprovádí u dětí, u kterých již byla diagnostikována trvalá porucha sluchu v minulosti nebo celkový a mentální stav dítěte nedovoluje vyšetření tónovou audiometrií.