MUDr. MICHAELA BENDOVÁ

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinační hodiny
 • Pondělí
  8:00 – 11:00 nemocní
  12:00 – 13:30 kojenci
  13:30 – 15:00 školní děti
 • Úterý
  11:00 – 14:00 nemocní
  14:00 – 18:00 školní děti
 • Středa
  8:00 – 10:30 nemocní
  10:30 – 13:00 kojenci
  13:00 – 15:00 školní děti
 • Čtvrtek
  8:00 – 10:00 nemocní
  10:00 – 14:00 školní děti
 • Pátek
  8:00 – 11:00 nemocní
  11:00 – 12:00 kojenci
Kontakt

MUDr. Michaela Bendová
Sestra: Jana Komárová

 • tel: 233 334 632
 • email: ordinace@drbendova.cz

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1089/15
16000 Praha 6 – Dejvice
4. patro (s výtahem)

Nová pravidla karantén a izolací od 17. ledna 2022 – AKTUALIZOVÁNO

Od 17.1.2022 opět platí nová pravidla týkající se izolací a karantén.

Karanténa

 • Karanténa se týká všech už i očkovaných osob, které byly v kontaktu s nakaženým v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před prvními příznaky jeho nemoci, nebo u asymptomatických 2 dny před průkazem pozitivního testu.
 • Karanténa je stanovena na 5 dní (den provedení testu COVID+ (COVID pozitivní) osoby se nepočítá). Dále je ale třeba monitorovat zdravotní stav a  osoba po kontaktu dalších 5 dní musí nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu.
 • Pokud je osoba v karanténě bez příznaků, PCR test už se nedělá.
 • Pokud se během následujících 14dní od kontaktu s COVID+ osobou objeví příznaky, je ale nutné absolvovat PCR COVID-19 test.

Karanténu nám prosím nahlaste formou emailu (ordinace@drbendova.cz). Do mailu napište jméno dítěte, datum narození, datum posledního kontaktu s nakaženým (nebo datum testu osoby ze stejné domácnosti) a příznaky případného onemocnění. Popřípadě datum do kdy karanténu máte, pokud ji určila hygiena.

Při testování PCR testem nám prosím napište do mailu i výsledek testu. Držte se doporučení dle tohoto článku, v případě nejasností nás kontaktujte telefonicky nebo v době naší nepřítomnosti kontaktujte hygienu, ta je na to primárně vyčleněna a měla by to řešit zejména ona, ne my.

Vzhledem k velkému množství telefonátů mějte při telefonování strpení.

Raději upozorňuji, že v těchto podmínkách nemáme možnost reagovat rychle na emaily, při akutním problému proto raději volejte. K emailům se dostáváme někdy i po 2 – 3 dnech.

PCR pozitivní osoby

 • Doba izolace nemocných byla zkrácena na minimálně 5 dní (den testu se nepočítá, je dnem nultým), izolaci lze ale ukončit až po odeznění příznaků a to když COVID+ osoba už více než 2dny žádné příznaky nevykazuje.
 • Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace 
 • Závěrečný PCR test se nedělá.

Žádanka při příznacích infektu

V případě příznaků infektu Vám samozřejmě žádanku vystavíme my nebo hygiena. Žádanka je digitální, lékařem vložena on-line do systému, nic se neposílá emailem ani nevyzvedává osobně (papírově či jinak). Žádanka je přístupná všem pracovníkům odběrových míst v celé ČR, bez omezení. Na Vás je pouze zarezervovat si termín v libovolném odběrovém místě a dostavit se tam s kartičkou pojištěnce.

Opět se často dostáváme do situací že není možnost telefony stíhat zvedat, proto můžete v případě nemožnosti se dovolat dojít i na dobrovolný PCR test (děti do 18let a očkovaní mají 5 PCR testů měsíčně zdarma).

Pozitivní antigenní test ve škole

Při pozitivitě antigenního testu při screeningovém testování ve školách by Vám pro dítě měla vystavit škola potvrzení o pozitivitě testu, následně byste se měli, ideálně po objednání, dostavit na odběrové místo, kde Vám žádanku na PCR test vystaví na základě potvrzení ze školy a test provedou. Nemělo by nutno nás o žádanku žádat, je to snaha o to ulevit systému.

Pro očkované

Nyní už i pro očkované platí karanténa po kontaktu s COVID + osobou. Karanténa se týká všech osob které byly v kontaktu s nakaženým v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před prvními příznaky jeho nemoci, nebo u asymptomatických 2 dny před průkazem pozitivního testu.

Karanténa je stanovena na 5 dní (den provedení testu COVID+ osoby se nepočítá). Dále je ale třeba monitorovat zdravotní stav a osoba po kontaktu dalších 5 dní musí nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

Pokud je osoba v karanténě bez příznaků, PCR test už se nedělá.

Pokud se během následujících 14dní od kontaktu s COVID+ osobou objeví příznaky, je ale nutné absolvovat PCR COVID-19 test.

Pacienti s certifikátem o prodělání COVIDu

Ke dni 26.1.2022 ani pacienti po čerstvém prodělání COVID-19 nejsou osvobozeni od testování ve škole a zaměstnání a v případě kontaktu s COVID+ osobou jsou umístěni do karantény. V těchto dnech ale probíhají jednání o úpravě, že by osoby 30dnů po prodělání COVID-19 neměly být umísťovány do karantény a neměly by být testovány. Protože dle našich zkušeností může PCR pozitivita přetrvávat v krajnějších případech i několik týdnů po prodělání infektu, aniž by pacient byl ještě infekční.

Ošetřovné v souvislosti s COVIDem – Krizové ošetřovné

Rodiče dětí v karanténě nebo prodělávajících COVID nebo pro rodiče dětí, které mají z důvodu karanténních opatření mají uzavřenou školu, školku mohou využít tzv.krizové ošetřovné. Lze jej uplatnit zatím v období od 1.11.2021 – 28.2.2022

Je u dětí do 10 let, není limitováno dny a je vyšší než klasické ošetřovné.

Tiskopisy si rodiče vyplňují sami a nepotřebují potvrzení školy ani lékaře.

Bližší informace dohledáte na webu ČSSZ.

A zde naleznete příslušný formulář k vyplnění – Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné).

Postup k získání Evropského certifikátu po prodělané nemoci COVID-19, očkování, či provedení antigenního nebo PCR testu

 • Lze jej získat na webu https://ocko.uzis.cz
 • Máte-li rodné číslo a občanský průkaz, zatrhněte 1. volbu
 • Nemáte-li, zvolte 2. volbu (mobilní telefon a emailová adresa, kterou jste uvedli při testování či očkování, jméno) – tato volba je vhodná pro děti bez OP či cizince
 • Zadejte jednorázový PIN kód, který Vám dorazí na uvedený mobil
 • Stáhněte a/nebo vytiskněte certifikát, který se následně objeví