MUDr. MICHAELA BENDOVÁ

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinační hodiny
 • Pondělí
  8:00 – 11:00 nemocní
  12:00 – 13:30 kojenci
  13:30 – 15:00 školní děti
 • Úterý
  11:00 – 14:00 nemocní
  14:00 – 18:00 školní děti
 • Středa
  8:00 – 10:30 nemocní
  10:30 – 13:00 kojenci
  13:00 – 15:00 školní děti
 • Čtvrtek
  8:00 – 10:00 nemocní
  10:00 – 14:00 školní děti
 • Pátek
  8:00 – 11:00 nemocní
  11:00 – 12:00 kojenci
Kontakt

MUDr. Michaela Bendová
Sestra: Jana Komárová

 • tel: 233 334 632
 • email: ordinace@drbendova.cz

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1089/15
16000 Praha 6 – Dejvice
4. patro (s výtahem)

Očkování proti meningokokům u adolescentů mezi 14. – 15. rokem zdarma

Od ledna 2022 je nově očkování proti meningokokům u adolescentů mezi 14. a 15. rokem zdarma.

Úhrady se od nového roku tedy rozšíří i u očkování proti meningokovým infekcím (Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění).

Nově by jej měly zdravotní pojišťovny zaplatit adolescentům ve věku mezi 14. a 15. rokem.

Od loňského května jej pojišťovny hradí kojencům a malým dětem.

Prosíme rodiče dětí kteří budou mít o toto očkování zájem, aby nás kontaktovali.

Lze získat úhradu na očkování proti :

 • meningokoku A, C, Y, W 135 – očkování musí být provedeno nejpozději den před 15. narozeninami
 • meningokoku B – nejpozději den před 15.narozeninami musí být podána alespoň jedna dávka ze dvou
 • lze získat i úhradu proti oběma typům očkování

Co jsou to meningokoky

Meningokok (Neisseria meningitidis) je bakterie, která se vyskytuje asi u 10% populace v nosohltanu. Dokáže způsobit závažné invazivní onemocnění s velmi rychlým průběhem, kdy se velice rychle šíří do všech tkání organismu, rychle se množí a způsobuje závažná poškození všech orgánů. Průběh nemoci je velmi zrádný, většina případů se vyskytne u jinak zdravých jedinců.

Projevy onemocnění přicházejí většinou z plného zdraví, zpočátku mohou připomínat chřipku či virózu, rychle se objevuje schvácenost, často zvracení, malátnost a velmi rychle se může rozvinout šokový stav s bezvědomím, selháním dýchání a krevního oběhu. Porucha krevní srážlivosti se projeví nejprve tečkovitým, následně plošným krvácením do kůže. Od prvních příznaků do přijetí do nemocnice uplyne obvykle doba kolem 13 hodin, k ohrožení života dochází obvykle již do 24 hodin.

Navzdory odpovídající léčbě může toto onemocnění přivodit závažné celoživotní následky (poškození mozku, ztráty části nebo celých končetin) nebo úmrtí během 24-48 hodin od počátku příznaků. Invazivní meningokoková onemocnění patří k nejnebezpečnějším onemocněním s vysokou úmrtností, která se i v dnešní době pohybuje okolo 10%.

Nejvyšší výskyt onemocnění je ve věkové kategorii 0-11 měsíců (nejčastěji meningokok typu B). Kojenci jsou ohroženi z důvodu nevyzrálého imunitního systému, chybí zde tvorba vlastních ochranných protilátek a po porodu prudce klesá množství ochranných mateřských protilátek, které byly přeneseny přes placentu. V této věkové skupině jsou ohroženi nejvíce děti v prvních 5 měsících věku, proto je vhodné zahájit očkování co nejdříve.

Další ohroženou skupinou jsou adolescenti, neboť nejvyšší procento nosičství meningokoka je právě v této věkové skupině. Rizikové faktory související s věkem (společné bydlení mladých lidí, intimní kontakty, sdílení nápojů, jídla, cigaret..) zvyšují riziko nákazy. I v této věkové kategorii se většina onemocnění meningokokem vyskytne u jinak zdravých osob

Existuje několik typů meningokoků, v ČR se nejčastěji vyskytuje onemocnění způsobené meningokokem typu B a C, ostatní typy se u nás vyskytují vzácně, ale nikoliv jinde ve světě. Jelikož nelze v počátku toto onemocnění bezpečně poznat a hned zasáhnout, jedinou účinnou zbraní je očkování, zvláště u nejvíce ohrožených skupin: zejména kojenců, dětí do 4 let věku, preadolescentů (13-15 let), adolescentů (15-19 let), mladých dospělých a imunitně oslabených jedinců.

Občanské sdružení seznamující s meningokokovou problematikou, osobní příběhy pacientů a jejich okolí  http://www.antimeningokok.cz

Informace k očkování

Menveo, Nimenrix

 • konjugovaná tetravakcína proti typům A, C, Y a W 135
 • NIMENRIX pro děti od 6 týdnů věku
 • MENVEO pro děti od 2 let věku
 • od 1 roku věku postačuje 1 dávka, interval přeočkování je vhodné po 5-ti letech, s ohledem na riziko
 • pokud je očkování zahájeno již v kojeneckém věku, podávají se 2 dávky s odstupem 2 měsíců a 3. posilující dávka ve 12 měsících věku, další přeočkování je doporučeno po 5-ti letech s ohledem na riziko

Bexsero, Trumenba

 • vakcína proti meningokoku skupiny B
 • Bexsero – v ČR k dispozici od roku 2014, určena pro děti od 2 měsíců věku, celkový počet dávek závisí na věku zahájení očkování (3 dávky u kojence, 2 dávky s odstupem 1měsíc a více u dítěte staršího 2 roky).
 • Trumenba – v ČR k dispozici od roku 2017, určena pro děti od 10 let věku podávají se 2dávky s odstupem 6měsíců, Existuje i zrychlené schéma, kdy se aplikují tři dávky v následujícím rozestupu: druhá dávka nejméně za jeden měsíc po první a třetí min. za čtyři měsíce po druhé dávce.
 • Interval přeočkování není dosud stanoven.

Neisvac-CMenjugate

 • ochrana pouze proti typu C
 • očkování možné od 2 měsíců věku: kojenec 2-12 měsíců 2 dávky s odstupem 2 měsíců, u dětí starších 12 měsíců postačí 1 dávka. Přeočkování každých 5 let.

Informace o očkování – Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním